• Om Snefjord

Snefjord er en liten bygd i Måsøy kommune, før man kommer til Havøysund. Bygda består for det meste av pensjonister nå, men har tidligere hatt posthus, bank, skole og et fiskebruk, den gang det var fergeforbindelse til Havøysund. Snefjord preges ellers av hyttebebyggelse.

Hovednæringa i bygda har alltid vært fiske, og på 1980- og 90-tallet var det et lakseoppdrett på fjorden. Dette oppdrettet var ikke lønnsomt, så det ble til slutt lagt ned. I 2011 startet det nytt lakseoppdett. Lokalbutikken H. Guldbrandsen A/S var i drift fra 1932 til 2004. Til gjengjeld er det startet ei kro ved Snefjordelva, som er et av to samlingspunkt som er igjen i bygda. Kroen ble lagt ned i 2011. Samlingspunktet nå er Sanitetsforeningen. Sanitetskvinnene har eget hus lokalisert ved gamle skolen i Snefjord.

Snefjord har også flere foreninger: Idrettslag, bygdelag, jeger og fiskeforening og båtforening.

Noe av det Snefjord er mest kjent for de to siste årene er Snefjord Highland Games. Dette har vært inspirert av de skotske «Highland Gatherings».

Kart