• Årsmøte 23.07.2022 kl 17 00

Årsmøte 23.07.2022 kl 17 00

På Klubbhuset

Sted : Klubb huset Dato : Lørdag 23.07.2022 Kl. : 17 00 På årsmøtet skal følgende behandles: 1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding fra siste kalenderår 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Utmelding av Norges JFF 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett 7. Foreningens kontingentandel 8. Valg av styre i henhold til § 8 9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov 10. Valg av valgkomite på 2 medlemmer 11. Valg av to revisorer. 12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest.