ISFISKE I SNEFJORDVANNET

  Kjøp fiskekort på inatur.no

  ISFISKE I SNEFJORDVANNET

  All fiske uten fiskekort på Snefjord vannet er forbudt. De som ønsker og Isfiske på Snefjord vannet må også kjøpe Isfiskekort. Oppfordrer alle som ønsker og fiske på isen at de kjøper isfiskekort: Sesongkort: kr 100 Dette kan du kjøpe på inatur: https://www.inatur.no/laksefiske/538596f8e4b05f564fc6e318/roye-laks-og-sjoorett-fiske-i-unikt-vassdrag Lykke til!

  ÅRSMØTE

  03.04.2021 KL 17 PÅ KLUBBHUSET

  Sted : Klubb huset Dato : Lørdag 03.04.2021 Kl. : 17 00 På årsmøtet skal følgende behandles: 1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding fra 2 siste kalenderår 3. Revidert regnskap fra 2 siste kalenderår 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Utmelding av Norges JFF 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett 7. Foreningens kontingentandel 8. Valg av styre i henhold til § 8 9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov 10. Valg av valgkomite på 2 medlemmer 11. Valg av to revisorer. 12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer 13. Forslag om vedtektsendringer

  FISKE I SNEFJORDVASSDRAGET 2021

  Kjøp fiskekort på inatur.no

  FISKE I SNEFJORDVASSDRAGET 2021

  Det er nå muligheter for og kjøpe fiskekort på Inatur.no link:https://www.inatur.no/laksefiske/538596f8e4b05f564fc6e318/roye-laks-og-sjoorett-fiske-i-unikt-vassdrag Fangst rapport innleveres på vår Inatur Alle kortkjøpere må levere fangstrapport. Takk for at dere levere fangstrapport. Se film med røye på vandring i Snefjord:https://www.youtube.com/watch?v=B1eLoi33DR8