Årsmøte 23.07.2022 kl 17 00

  På Klubbhuset

  Sted : Klubb huset Dato : Lørdag 23.07.2022 Kl. : 17 00 På årsmøtet skal følgende behandles: 1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding fra siste kalenderår 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Utmelding av Norges JFF 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett 7. Foreningens kontingentandel 8. Valg av styre i henhold til § 8 9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov 10. Valg av valgkomite på 2 medlemmer 11. Valg av to revisorer. 12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer

  ISFISKEKONKURRANSE SNEFJORD VANNET 16 APRIL 2022

  Velkommen til isfiskekonkurranse på Snefjordvannet

  ISFISKEKONKURRANSE SNEFJORD VANNET 16 APRIL 2022

  Påskeaften arrangerer vi isfiskekonkurranse på Snefjordvannet. Det vil bli premiering for største fisk og minste fisk. Det trekkes masse flotte premier på deltager billett. Ytterligere info kommer Sett av denne dagen for en hyggelig sammenkomst på Snefjordvannet. Tidsrom: kl 11 00 - 15 00 Servering Velkommen

  Jakten på Pukkellaksen fortsetter

  Det taes fortsatt mye pukkellaks

  Jakten på Pukkellaksen fortsetter

  Jakten på pukkel laksen fortsetter og fellen er fortsatt i elva. Sist helg ble det fisket med garn i nedre del av elven for og ta ut pukkellaks som har gått opp før fellen kom på plass. Vi fikk da ca 120 fisker som ble fjernet fra elva. Vi skal nå prøve og ta ut fisk i øvre del av elven der vi har hatt dykker som har opp servert nærmere 200 fisk. Er det noen som vil bidra så er vi glad for all hjelp. Det er gjort en fantastisk innsats av de frivillige som har brukt utallige timer i elva for og passe fella og prøve og ta ut all fisk som er gått opp i elva før fella ble satt ut. Totalt har vi fanget over 400 pukkellaks og sluppet forbi mange flotte laks, sjø øret og sjørøye.

  Jakten på Pukkellaksen

  Felle er satt opp i nedre del av elven

  Jakten på Pukkellaksen

  Snefjord JFF har satt opp felle nederst i elven for og fange og stoppe pukkellaks som er på tur opp elva. Allerede har vi fanget nærmere 100 pukkellaks i fella. Fellen må røktes hver dag slik at man får fjernet all pukkellaks og sluppet Ørret, Laks og Røye videre på sin vandring. Planen er og ha fellen i elva ut August mnd så fremt vi har folk som kan røkte fella. Dette krever mye resurser fra en liten forening og vi håper flere kan bidra. Har du mulighet og hjelpe til i korte eller lengre perioder så ta kontakt med Tor Isaksen på tlf 90571999.

  FISKE I SNEFJORDVASSDRAGET 2021

  Kortsalg 2021

  link:https://www.inatur.no/laksefiske/538596f8e4b05f564fc6e318/roye-laks-og-sjoorett-fiske-i-unikt-vassdrag Fangst rapport innleveres på vår Inatur Alle kortkjøpere må levere fangstrapport. Takk for at dere levere fangstrapport. Se film med røye på vandring i Snefjord:https://www.youtube.com/watch?v=B1eLoi33DR8